-Startsiden
-Bilder av hytta
-Priser
-Aktiviteter og opplevelser
-Utleiekalender
-Kontakt oss for leie
-Kart
-Om Br. Nordby
Kort vei fra Oslo

Til Hallangen: Fra Oslo (1 time) kjører du E6 nordover til du tar av mot Lillestrøm. Fra Lillestrøm følges skilting mot Fetsund. Følg riksvei 22 og 170 gjennom Fet og over Glomma, rett fram til du kommer til Bjørkelangen. Ta av til venstre mot Setskog. Følg riksveien rett fram til du kommer til tettstedet Setskog. Cirka fire kilometer videre fra Setskog kirke ligger Hallangen. Det står et skilt som viser Krigsminnesmerke som severdighet og Hallangen hytteområde inn til høyre. Der grusveien deler seg tar du av til venstre opp til hyttefeltet. www.gulesider.no
 
 
 

Til Osensjøen: Fra Oslo (2 timer) kjører du E6 nordover forbi Minnesund. Ta av mot Elverum. Kjør over Glomma ved Elerum sentrum og fortsett mot Trysil. Cirka tre kilometer etter du passerer kommuneskiltet til Trysil tar du av mot venstre til Søre Osen. Etter to kilometer kommer du til sørenden av sjøen. Ta til høyre og til venstre igjen over ei lita bro. Følg veien langs Osensjøen i ca. seks kilometer. Ta av til venstre inn til Osensjøen turistsenter. www.gulesider.no